Eniro Lokalbøger

Eniro Danmark A/S udgiver en serie af brugervenlige Lokalbøger. Eniro Lokalbøger er kvalitetstelefonbøger med et stærkt lokalt indhold lavet af lokale - til de lokale. Telefonbøgerne har enten en unik lokal titel, såsom Elbo Telefonnøgle og Viborg:Bogen, eller går under navnet Den Røde Lokalbog. Bøgerne udgives for sidste gang i 2017

Bøgerne udvikles og produceres i nært samarbejde med lokale interessenter som f.eks. kommune, erhvervsforeninger, sportsklubber og turistforeninger, og bøgerne indeholder derfor mange lokale informationer tilpasset det enkelte lokalområdes behov. Bøgerne indeholder endvidere:

 Udførligt afsnit om kommunen
 Stort register over institutioner i dækningsområdet
 Navneregister med alle personer over 18 år
 Fagregister med lokale virksomheder
 Adresseregister for hele dækningsområdet *
 Detaljerede kort samt gaderegister
 Servicesider som bl.a. oplyser om vigtige numre til
lægevagten, politi og gasforsyning

* Adresseregister er ikke standard, hvorfor det ikke optræder i alle Eniro Lokalbøger.

For yderligere information, kontakt venligst Krak Kort & Data support på telefon 88 38 38 00 eller på mail kort.data@eniro.com


{{amount}}